Příspěvky

Toulovcovy maštale

Toulovcovy maštale

V pátek 25. září navštívili žáci 1. – 3. ročníku Toulovcovy maštale – pískovcové skály nedaleko Proseče. Vyslechli si pověst o této oblasti, prošli  skalní útvary a místa, kam podle pověsti schovával lapka Vavřinec Toulovec z Jarošova svůj lup. Počasí nám vyšlo, procházka lesem se všem líbila. Jitka Preislerová Více obrázků naleznete ve fotogalerii.

Dopravní kurz

Dopravní kurz

Ve čtvrtek 24.9. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili dopravního kurzu v Novém Městě na Moravě. Náplň kurzu kromě dopravních značek, pravidel silničního provozu pro cyklisty a základních křižovatek zahrnovala rovněž jízdu na dopravním hřišti. Znalosti dětí v oblasti dopravní výchovy nejsou bohužel příliš velké, přesto většina z nich už na kole po silnici jezdí i bez doprovodu rodičů. Při dnešním provozu […]

Volby do školské rady

Volby do školské rady

Vážení rodiče, prostřednictvím svých dětí obdržíte druhý dotazník, kde jsou již uvedena jména kandidátů do školské rady z řad rodičů a pokyny, jak dotazník vyplnit a odevzdat. Prosím, abyste dodrželi termín, neboť na později doručené dotazníky nebude brán zřetel. Děkuji za spolupráci. Věra Matějů, ředitelka školy

Sluníčkový den

Sluníčkový den

Ve středu 9. září zažila 1. třída krásný den plný sluníčka. Všichni prvňáčci přišli do školy ve žlutém oblečení. Počítali jsme sluníčka, ve psaní malovali různé tvary paprsků, v matematice děti lepily slunečnicová semínka… Na závěr dne si každý ve výtvarné výchově vytvořil svoje usměvavé sluníčko. A samozřejmě nechyběly ani písničky na toto téma. Sluníčkový den jsme si moc užili a […]

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, v září 2015 končí tříleté období školské rady. Je třeba zajistit řádné volby ze strany rodičů našich žáků. Z toho důvodu zjišťuji formou dotazníku, (obdrželi jste ho prostřednictvím svých dětí a prozatím se vrátila jen asi polovina), kdo z vás má zájem ve školské radě pracovat. Prosím proto o urychlené navrácení vyplněného dotazníku do školy, aby mohly volby […]

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/16

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/16

Školní rok 2015/16 zahájilo v součásti základní škola 103 žáků, v součásti mateřská škola 36 dětí. Do prvního ročníku nastoupilo nově 16 prvňáčků. Do našeho pedagogického sboru jsme přijali 4 nové zaměstnance. Přejeme všem žákům i zaměstnancům, aby se jim letošní školní rok vydařil.

EUROREBUS JUNIOR – PRAHA  2015

EUROREBUS JUNIOR – PRAHA 2015

Po úspěšném absolvování krajského kola soutěže EUROREBUS JUNIOR soutěžili tři naši žáci Šimon Dobiáš, Jiří Klimeš a Otto Procházka v celostátním kole, které proběhlo 15. června v Praze, v TOP Hotelu na Chodově.  Konečné výsledky prozatím neznáme.  Při vyhlašování vítězů zveřejňovali pouze prvních 10 nejúspěšnějších škol, mezi kterými jsme bohužel nebyli. Ale to nám vůbec nevadí, i tak jsme spokojeni. Jednak jsme bohatší […]