• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620

Základní informace

Mateřská  škola  je dvojtřídní mateřskou školou s celodenním provozem od 6.15 do 16.15 hodin. Je jedinou mateřskou školou v obci. Zřizovatelem MŠ je Městys Sněžné, stravování zajišťuje Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Sněžné. Poplatek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů je stanoven a to částkou 300,- Kč měsíčně pro děti s celodenní docházkou.

Mateřská škola je umístěna v budově základní školy, má vlastní vchod. Vnitřní prostory tvoří dvě třídy, dvě šatny a sociální zařízení. Mateřská škola využívá pravidelně tělocvičnu a dvě školní zahrady.

V souvislosti s přechodem Základní školy Sněžné do právní subjektivity byla mateřská škola  vyřazena  ze  sítě  škol  k  31. 12. 2002  a  od  1. 1. 2003  se  stala součástí jednoho subjektu s názvem Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace. Mateřská škola má čtyři pedagogické pracovnice.

Budova, ve které je mateřská škola umístěna, se nachází uprostřed městyse. Její výhodná poloha nabízí dostatek možností pro relaxační i poznávací pobyt v přírodě.

Mateřská škola spolupracuje s rodiči, se základní školou a s okolními mateřskými školami, poradenskými zařízeními.

Název: Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace

Zřizovatel: Městys Sněžné

Počet tříd MŠ: 2

Délka provozu MŠ: 6.15 – 16.15 hodin

Telefon: 566 664430

Pedagogové:

Petra Klementová - vedoucí učitelka

Sandra Peňázová - učitelka

Veronika Lukešová - učitelka

Edita Mrázková - učitelka

V MŠ pracuje také jedna asistentka pedagoga Barbora Bobková.

Stravování: Školní jídelna při ZŠ a MŠ Sněžné

Měsíční poplatek za dítě v MŠ: 300,- Kč