MATEŘSKÁ ŠKOLA

O NÁS

Filosofií naší školy je to, že vše, co v MŠ děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost, štěstí, radost a mnohostranný rozvoj. Cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme, aby naše mateřská škola byla místem, kam se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život.

V letošním roce pracujeme podle nového Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Duhová cesta za poznáváním, snažíme se nabídnout kvalitní standardní péči o děti i nadstandardní – plaveckou výuku, akce pro děti i rodiče, kulturní a sportovní akce. Denně se věnujeme prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností. Spolupracujeme se ZŠ, s dramatickým souborem, s logopedickým metodikem. Pro děti pětileté je organizováno seznamování s anglickým jazykem – zajišťuje paní učitelka ZŠ.

Z našich aktivit:

  • divadelní představení
  • besídky
  • výlety
  • návštěva ekologického centra v Krátké
  • společné akce s rodiči
  • předplavecký výcvik (jednou za tři roky)
  • návštěvy výstav v Galerii Sněžné
  • zdravotně preventivní projekt Zdravá záda
  • vánoční dílny
  • výuka anglického jazyka