• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620

Školní jídelna

OBECNÉ INFORMACE

Školní jídelna poskytuje stravu za zvýhodněných podmínek žákům ve dnech školního vyučování a dospělým pracovníkům školství ve dnech, kdy jsou přítomni na pracovišti.

V době prázdnin, nemoci a při nepřítomnosti ve škole jsou všichni žáci cizími strávníky (1 oběd = 95,- Kč ).

Dospělí pracovníci školství se stávají cizími strávníky (1 oběd = 95,-Kč) v době pracovní neschopnosti nebo dovolené.

Cena oběda se řídí vyhláškou č. 463 ze dne 23.12. 2011 ( o školním stravování) v platném znění. Cenová kalkulace je pravidelně upravována, informace zájemcům podává hospodářka školní jídelny p. Anna Crháková, tel. 566664431, 566664432.

Stravné od 1. 9. 2022:

MŠ 55,- Kč (přesnídávka + oběd + svačinka)

ZŠ 1. stupeň 32,-Kč

ZŠ 2. stupeň 34,-Kč

ZŠ 9. ročník 36,-Kč

Zaměstnanci 36,-Kč

Odhlašování obědů je možné na telefonních číslech nejpozději v 6.15 daného dne:  566664431, 566664432, 605466203, 736290032. Prosíme upřednostnit pevnou linku.