• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620

Odkazy na další odborníky a instituce

Linky pomoci

– Intervenční centrum kraje Vysočina – 567 215 532, 606 520 546, ic.vysocina@volny.cz – ohrožení    domácím násilím
– Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem domácího násilí) – www.bkb.cz – 251 511 313
– Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem kriminality) – www.bkb.cz – 257 317 110

– Rodičovská linka – www.linkabezpeci.cz – 840 111 234, 606 021 021, po-čt 13-19, pá 9-15
– Linka právní pomoci – 777 800 002 – právní problém v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi, v oblasti pěstounské péče, osvojení dítěte, dítěte v ústavní výchově či si nevíte rady ohledně trestného činu spáchaného na dítěti, st: 14:00-18:00
– Linka bezpečí  – www.linkabezpeci.cz – 116 111, 800 155 555 – nepřetržitě
– Linka vzkaz domů – 800 111 113, pro děti a mladé lidi na útěku z domova nebo ústavu 8-22
(aktualizace 3_2014)

Poradenské a informační weby zaměřené na problematiku návykových látek

www.koncimshulenim.cz – web pražského Sananimu týkající se hulení (marihuany)
www.hazardni-hrani.cz – Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní
www.benzo.cz – benzodiazepinová poradna
www.edekontaminace.cz – oblíbený časopis uživatelů drog v elektronické podobě
www.drogy-info.cz Info a mapa pomoci (adresář: Kontaktní centra, Detoxifikace, Psychiatrické léčebny, Terapeutické komunity, Doléčovací centra, atd.)
www.drogovaporadna.cz
www.odrogach.cz
www.drogy.net

 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou

www.zdarns.cz
(např. Probační a mediační služba, OS Ječmínek, Azylový dům pro muže, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Ponorka – centrum prevence, Psychocentrum – manželská a rodinná poradna a další).

www.spektrum0.webnode.cz – Interní web Spektra obsahující odkazy na instituce a odborníky v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

www.ponorka.ecn.cz
www.nadosah-cp.cz
www.sdruzeninovemesto.cz

Terapeutická komunita Sejřek
www.tksejrek.kolping.cz