Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA KONZULTAČNÍ HODINY (po tel. domluvě)
Mgr. Jitka Preislerová preislerova.jitka@zssnezne.cz ředitelka školy
Mgr. Eva Mošnerová mosnerova.eva@zssnezne.cz třídní učitelka 1. ročníku ÚT 12:15-13:15
Mgr. Jana Boháčová bohacova.jana@zssnezne.cz třídní učitelka 2. ročníku ČT 10:35-11:20
Mgr. Petra Fialová fialova.petra@zssnezne.cz třídní učitelka 3. ročníku ÚT 9:40-10:25
Mgr. Jitka Bláhová blahova.jitka@zssnezne.cz třídní učitelka 4. ročníku PO 9:40-10:25
Mgr. Ladislava Buchtová buchtova.ladislava@zssnezne.cz třídní učitelka 5. ročníku PO 8:40-9:25
Mgr. Veronika Josková joskova.veronika@zssnezne.cz třídní učitelka 6. ročníku ÚT 8:30-9:30
Mgr. Jitka Hamříková hamrikova.jitka@zssnezne.cz třídní učitelka 7. ročníku, metodik prevence ÚT 8:00-9:00
Mgr. Renata Basovníková basovnikova.renata@zssnezne.cz třídní učitelka 8. ročníku PÁ 10:35-11:20
Mgr. Jaroslava Machalová machalova.jaroslava@zssnezne.cz třídní učitelka 9. ročníku, výchovná poradkyně PO 10:00-11:00
Mgr. Kristýna Machová machova.kristyna@zssnezne.cz učitelka PO 9:40-10:25
Mgr. Magdaléna Klímová klimova.magdalena@zssnezne.cz učitelka PO 7:40-8:40
Bc. Lucie Kubická kubicka.lucie@zssnezne.cz asistentka pedagoga
Jaroslava Kaštánková kastankova.jaroslava@zssnezne.cz asistentka pedagoga, vychovatelka
Mgr. Anna Šimonová simonova.anna@zssnezne.cz asistentka pedagoga
Věra Rybáková rybakova.vera@zssnezne.cz asistentka pedagoga
Petra Štědrá asistentka pedagoga
Michaela Bukáčková bukackova.michaela@zssnezne.cz vychovatelka
Petra Klementová petraklementova@email.cz vedoucí učitelka mateřské školy
Sandra Peňázová penazova.sandra@seznam.cz učitelka mateřské školy
Veronika Lukešová učitelka mateřské školy
Edita Mrázková učitelka mateřské školy
Barbora Bobková asistentka pedagoga MŠ

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Iveta Horváthová účetní
Zdena Vamberová pracovnice úklidu
Irena Kalášková pracovnice úklidu
Anna Crháková hospodářka školní jídelny
Iveta Peňásová hlavní kuchařka
Eva Trávníčková kuchařka
Zdena Krausová kuchařka
Ing. Josef Klíma topič
Bořivoj Ptáček školník