Čtenářská gramotnost

SÍŤOVÁNÍ V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

 • projekt realizuje základní škola Dašice ve spolupráci s TOP Priority
 • začátek projektu: 1. 10. 2017
 • konec projektu: 30. 9. 2021
 • projekt financuje MŠMT – OP VVV
 • působnost projektu: celá ČR
 • ZŠ Sněžné je do projektu zapojena od r. 2017

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU:

Vzájemné sdílení zkušeností mezi učiteli v oblasti rozvoje čtenářské kategorie žáků základních škol.

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

 • setkávání v centrech
 • podpora učitelům
 • metodické materiály pro účastníky projektu
 • knihy a deskové hry pro školy
 • vzdělávání učitelů
 • letní škola pro vedoucí center
 • zahraniční stáže pro vedoucí center

ČINNOST ŠKOLY – CENTRA ZŠ SNĚŽNÉ

 • zapojené školy: ZŠ Sněžné, ZŠ Fryšava, GYM V. Makovského Nové Město na Moravě, ZŠ Unčín
 • 1 x za 3 týdny připravují vedoucí centra (Mgr. Lenka Bartoňová, Mgr. Jitka Bláhová) setkání pro učitele zapojených škol
 • každé setkání přináší nová témata a aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků různých věkových skupin