• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620

ŠKOLNÍ DRUŽINA

O NÁS

Školní družina má kapacitu 56 dětí a má dvě oddělení. Provozní doba školní družiny byla stanovena vzhledem k místním podmínkám. Je rozdělena na dvě části, ráno začíná před příjezdem prvních autobusů – v 6.30 hodin a končí v 7.30 hodin. Odpolední provoz probíhá od 11:20 do 16:00 hodin. Druhé oddělení bývá zpravidla otevřeno od 12.30 do 14.30 hodin – záleží na denní naplněnosti. Odpolední provoz školní družiny probíhá v klubových prostorách na č. 69 (bývalé Kadlecovo).

K pobytu ve školní družině je přihlášeno celkem 40 dětí. Činnosti školní družiny jsou rozděleny do činností pravidelných, příležitostných akcí a nabídky spontánních aktivit. Aktivity jsou převážně rekreačního charakteru s častým pobytem na čerstvém vzduchu. Zájmová činnost preferuje skupinové práce.

Pravidelné akce, kterých se děti školní družiny zúčastňují:

  • Vánoční besídka
  • Cvičení v přírodě
  • Školní akademie