• reditelstvi@zsnezne.cz
 • 566 664 620

Záložky do knihy spojuje školy

12. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU

Záložka do knihy spojuje školy:

Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní 

POVINNOSTI A DOPORUČENÍ

 1. Vzájemně kontaktování prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) s Vaší partnerskou školou. Nejpozději do 8. 10. 2022.

Prostřednictvím zdvořilé elektronické správy si navzájem:

 • Potvrdíte své PARTNERSTVÍ v projektu;
 • Upřesníte POČET záložek v projektu;
 • Dohodnete ZPŮSOB výměny záložek; například ve formě doporučené listovní zásilky nebo balíku.
 • Dohodnete předběžný TERMÍN výměny záložek v průběhu tohoto měsíce (října – října).
 • Přátelská komunikace bude probíhat vždy jen mezi Vašimi dvěma partnerskými školami.
 • Žáci mohou vyrábět záložky rozmanitých tvarů, různých velikostí a pomocí libovolné techniky (např. Malování, kreslení, háčkování, drátování, koláž) na určenou téma Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze / Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze.
 • Je důležité, aby žáci při výrobě záložek dodrželo letošní vyhlášenou téma projektu.
 • Žáci mohou záložky vyrábět například na vyučování, ve školní knihovně, v rámci kroužkové činnosti nebo ve školním klubu dětí. Všichni žáci mohou na rub záložky například napsat autora a název knihy svou emailovou adresu nebo svůj kontakt na sociální sítě, popřípadě svou klasickou poštovní adresu, aby mohli mezi sebou nadále komunikovat i po oficiálním ukončení česko-slovenského projektu. Důležité je, aby to bylo v souladu s nastavenými pravidly GDPR (s ochranou osobních údajů) na Vaší škole.
 • Důležité je, aby žáci při výrobě záložek měli stále na paměti, že jejich záložka bude darem pro zatím neznámého kamaráda z partnerské školy.
 • Průvodním programem výroby záložek mohou být různé aktivity zaměřené na podporu čtení.
 • Do balíku se záložkami můžete vložit i přátelské listy, různé dárkové předměty a propagační materiály, například pohádkové knihy, knihy s regionální tématikou, školní časopisy, cédéčka se školními pěveckými soubory, propagační materiály o škole, obci, městě či regionu, výrobky z hodin výtvarné výchovy.
 • Prosím Vás, aby každý žák, který vyrobil záložku, byl zároveň i Obdarovaný záložkou z přidělené partnerské školy.
 • Výměnu záložek mezi partnerskými školami je třeba ukončit do 31. 10. 2022.
 • V případě, že některá škola z přidělené partnerské dvojice škol nemůže z vážných důvodů zaslat záložky v dohodnutém termínu, například na její škole bude vyučování probíhat určitou dobu distanční formou, je povinna o tom informovat svou partnerskou školu, stanovit náhradní termín a pak čestně splnit svůj závazek.
 • Propagace projektu, například z přátelských záložek si můžete udělat nástěnky nebo výstavky v třídách nebo v aule Vaší školy.