Ukončení školního roku 2018/2019

Ukončení školního roku 2018/2019

Ve čtvrtek 26. června proběhlo v obřadní síni městyse Sněžné za přítomnosti učitelů i rodičů slavnostní vyřazení letošních absolventů základní školy. Po úvodních slovech paní starostky, paní ředitelky a třídní učitelky bylo žákům 9. ročníku rozdáno vysvědčení zároveň s přáním, aby se jim v další etapě jejich života vše dařilo, byli spokojeni a úspěšní. Ostatním žákům bylo vysvědčení rozdáno v […]

Výlet na hrad Veveří

Výlet na hrad Veveří

Dne 17. 6. navštívila 4., 5., a 6. třída hrad Veveří. V připravených stanech si mohly děti vyzkoušet něco z řemeslného umu našich předků. Například zdobení látek potiskem, dále si mohly prohlédnout repliky chladných zbraní, podívaly se na výstavu loutek a vyzkoušely výtvarnou dílnu. Kdo chtěl, střílel z kuše nebo vrhal sekyrou na cíl. Pro pobavení děti shlédly divadlo s […]

Aktivity v závěru školního roku

Aktivity v závěru školního roku

V pondělí 24. 6. vyrazili žáci 7. ročníku na kolech do Vysočina Areny. Nejprve si vyzkoušeli biatlonovou střelnici, poté pumptrackovou dráhu a ti zdatnější a odvážnější i některé ze singletracků. V úterý 25. 6. jeli žáci druhého stupně do Divadla Reduta v Brně, kde zhlédli drama ze soudní síně „Teror“ a svým hlasováním rozhodli o nevině obžalovaného. Ve středu 26. […]

Laser Game ve Žďáru nad Sázavou

Laser Game ve Žďáru nad Sázavou

Poslední středu v tomto školním roce navštívili žáci 5. ročníku arénu Laser Game ve Žďáru nad Sázavou. Třída páťáků byla rozdělena na dva týmy – červení a zelení. Každý tým hrál v aréně dvě hry. V obou hrách byl úspěšnější tým zelených, ale to nemění nic na tom, že si tento výlet všichni moc užili. Žáci se pak jednomyslně shodli […]

Prevence dětských úrazů

Prevence dětských úrazů

V úterý 11.6. se žáci 3. třídy zapojili do projektu „Den prevence dětských úrazů“ ve Žďáru nad Sázavou. Akci pro žáky připravil Český červený kříž ve spolupráci HZS Kraje Vysočina. Žáci 3. třídy tvořili jedno družstvo a na šesti stanovištích plnili různé zajímavé úkoly spojené s tématikou prevence dětských úrazů. Více obrázků naleznete ve fotogalerii.