Rok 2015
Požární ochrana očima dětí a mládeže

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Celostátní výtvarná soutěž
Výsledky základního kola výtvarné soutěže na ZŠ Sněžné
Do okresního kola – do Žďáru nad Sázavou – posíláme výtvarné práce těchto žáků:
III. kategorie: 1. + 2. ročník
David Tlustoš, Michal Bukáček, Lukáš Daniel
IV. kategorie: 3. – 5. ročník
Klára Balabánová, Aneta Pavlišová, Šimon Dobiáš
V. kategorie: 6. + 7. ročník
Karolína Pokorná, Anežka Jelínková, Nicola Helebrandová
VI. kategorie: 8. + 9. ročník
Tereza Dufková, Zdeňka Odehnalová, Nikola Šolcová