Nejhezčí čtenářský deník

Nejhezčí čtenářský deník

Poslední týden tohoto školního roku 2021/ 2022 se v místní knihovně uskutečnilo vyhodnocení soutěže „ O nejhezčí čtenářský deník.“ Žáci 4. ročníku během celého školního roku si poctivě vedli své čtenářské deníčky, kam si zapisovali všechny knihy, které v tomto období přečetli. Paní knihovnice se při hodnocení zaměřila zejména na úpravu, písmo, výtvarné zpracování, převyprávění obsahu knihy svými slovy, atd.. Nejlepší čtenářské […]

Jimramov

Jimramov

A bylo léto…. Cestu hasičským autem zahájili prvňáčci  spontánně zpěvem české hymny. Její slova… a to je ta krásná země… podtrhla překrásná krajina Vysočiny a zajímavá zákoutí Jimramova.

Exkurze Hotelová škola Světlá

Exkurze Hotelová škola Světlá

Celý 2. stupeň se 16. 6. zúčastnil exkurze na Hotelovou školu Světlá ve Velkém Meziříčí. Studenti hotelové školy nás provedli a ukázali všechny odborné učebny. Součástí exkurze byl i víceboj, který tematicky souvisel s nabízenými obory na škole. Soutěžilo se například v běhu číšníků či zdobení dortů. Za naši školu se zúčastnily dva týmy a obsadily krásné 5. a 7. místo. Pro […]

“ČTYŘI ROKY DEVÁTÉHO ROČNÍKU S POSTCROSSINGEM“

“ČTYŘI ROKY DEVÁTÉHO ROČNÍKU S POSTCROSSINGEM“

Po nástupu na druhý stupeň jsme se s naší třídní paní učitelkou zapojili do projektu Postcrossing. Projekt je založen na posílání a přijímání pohlednic z různých koutů světa. Nyní, když opouštíme školu, se jak se třídou, tak s projektem loučíme a rekapitulujeme, co nového jsme zažili. Za dobu jeho trvání jsme odeslali 62 a obdrželi 63 pohlednic. Nakonec jsme si vyměnili pohlednice s lidmi […]

Den dětí aneb Honba za bludišťáky

Den dětí aneb Honba za bludišťáky

Žáci 9. ročníku na Den dětí připravili zábavný program pro ostatní žáky školy. Bylo nachystáno 10 stanovišť, na kterých žáci plnili různé úkoly. Za splnění úkolu získávali bludišťáky pro svůj tým. V průběhu hry si také každý tým vymyslel svůj vlastní název, který si pak napsal na obálku s bludišťáky. Nejvíce děti bavilo stanoviště pod vedením Aleše, paní učitelky Machalové a paní […]