Rok 2021/2022
Den dětí aneb Honba za bludišťáky

Den dětí aneb Honba za bludišťáky

Žáci 9. ročníku na Den dětí připravili zábavný program pro ostatní žáky školy. Bylo nachystáno 10 stanovišť, na kterých žáci plnili různé úkoly. Za splnění úkolu získávali bludišťáky pro svůj tým. V průběhu hry si také každý tým vymyslel svůj vlastní název, který si pak napsal na obálku s bludišťáky.

Nejvíce děti bavilo stanoviště pod vedením Aleše, paní učitelky Machalové a paní asistentky Rybákové, na kterém si zkusili střílet se vzduchovky na plechovky. Žáci taky oceňovali stanoviště Vaška, na kterém probíhala štafeta pod pracovním jménem Pošťáci. Týmy zde měli za úkol doručit co nejrychleji dopis jeho adresátovi.

Druhý den ráno probíhalo vyhlášení vítězů. Všechny týmy se shromáždily v parku před školou, každé dítě dostalo malou sladkou odměnu.  Výherci získali ještě něco dobrého navíc a diplom.

Na prvním místě se umístil tým číslo 10 se jménem Vokapové. Druhé místo obsadil tým číslo 2 s originálním jménem Zlatí bludišťáci. Třetí místo získal tým číslo 5 se jménem Rychlý tygři.