• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Dvoudenní turistický výlet na Lucký vrch

Dvoudenní turistický výlet na Lucký vrch

Také letos jsme pro žáky 2. stupně připravily dvoudenní turistický výlet po okolí. Po turistických trasách jsme se ve čtvrtek 20. června vydali na Lucký vrch. Vyšli jsme směrem na Buchtův kopec, přes Podlesí jsme se dostali na Čtyři palice, zastavili jsme na Perničkách, Zkamenělém zámku a Rybenských perničkách. Občerstvili jsme se v Pusté Rybné v hostinci Hlučál. A když […]

Vyhlášení soutěže „O nejhezčí čtenářský deník“ 2024

Vyhlášení soutěže „O nejhezčí čtenářský deník“ 2024

Ve čtvrtek 20. června 2024 se žáci 4. ročníku vypravili do multifunkčního sálu, kde proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže O nejhezčí čtenářský deník. Všichni žáci si pečlivě po celý školní rok vedli své čtenářské deníky a zapisovali si do nich obsah přečtených knih, který ještě doplnili obrázkem. Paní knihovnice Anna Holešová nejprve čtvrťáky srdečně přivítala a pochválila je za to, jak […]

Preventivní programy

Preventivní programy

Během celého 2. pololetí probíhaly ve škole napříč všemi ročníky preventivní programy. Zaměřovaly se na různá témata, vhodná pro konkrétní třídní kolektiv. Od problematiky začínajících třídních kolektivů, rozvoj a podporu kamarádských vztahů, spolupráci a komunikaci. První třída si prakticky vyzkoušela, že když si vzájemně pomohou a táhnou za jeden provaz, dokážou mnohé. Jak se bezpečně chovat na internetu se dozvěděli […]

Asijské státy v krabici od bot

Asijské státy v krabici od bot

Prázdniny už ťukají na dveře, blíží se doba dovolených, výletů a poznávání nových zemí. Žáci 7. ročníku tak měli možnost prohloubit své znalosti o Asii a něco nového se naučit jinou formou, než byli zvyklí. A to díky vlastní snaze, aktivitě a kreativitě. Za úkol dostali: „představte ostatním spolužákům, jakýkoliv asijský stát, pouze v krabici od bot.“ Nápadů bylo plno, a […]

Sportovní den ke dni dětí

Sportovní den ke dni dětí

V pátek 7.6.2024 proběhl na naší škole „Sportovní den ke dni dětí“. Byla to společná akce 9. ročníku a školního žákovského parlamentu. Žáci byli rozděleni do 12 družstev a obcházeli celkem 13 stanovišť, z nichž to poslední bylo pro všechny stejné a konečné (zde se řešila šifra). Jednotlivá stanoviště pak byla připravena netradičně. Někde jste přenášeli vodu na lžičce po […]

Víceboj ve Světlé ve Velkém Meziříčí

Víceboj ve Světlé ve Velkém Meziříčí

Ve středu 5.6. 2024 jsme se s žáky 7. a 8. ročníku, a několika žáky 6. a 9. ročníku vydali na „Víceboj ve Světlé“. Jedná se o Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel ve Velké Meziříčí. Žáci byli rozděleni do 2 družstev a plnili úkoly na 7 stanovištích. Úkoly byly vytvořeny tak, aby se žáci seznámili s tím, […]

Beseda se spisovatelkou

Beseda se spisovatelkou

Ve středu 12. června se žáci z 3. – 5. ročníku zúčastnili besedy s českou spisovatelkou knih pro děti a mládež Ivonou Březinovou. Během dopoledne připravila dvě besedy. Paní Březinová žákům přiblížila, jak se k dráze spisovatelky dostala, co předchází vzniku knížky a jak dlouho trvá, než se dostane na pulty knihkupectví. Součástí obou besed bylo také představení některých knížek, […]