ERASMUS AKCE
Nejhezčí čtenářský deník

Nejhezčí čtenářský deník

Poslední týden tohoto školního roku 2021/ 2022 se v místní knihovně uskutečnilo vyhodnocení soutěže „ O nejhezčí čtenářský deník.“ Žáci 4. ročníku během celého školního roku si poctivě vedli své čtenářské deníčky, kam si zapisovali všechny knihy, které v tomto období přečetli. Paní knihovnice se při hodnocení zaměřila zejména na úpravu, písmo, výtvarné zpracování, převyprávění obsahu knihy svými slovy, atd.. Nejlepší čtenářské deníky byly oceněny hodnotnými cenami, ale oceněni byli i ostatní žáci drobnými dárky za snahu. Po vyhodnocení děti ještě plnily zábavné zajímavé soutěže.  Všem se program v knihovně moc líbil.