Rok 2019/2020
Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Zápis k povinnému vzdělávání pro školní rok 2020/2021

K povinnému vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bylo zapsáno 21 dětí (reg. čísla 2020/1 – 2020/21), jednomu dítěti byl přiznán odklad školní docházky o jeden rok.