Rok 2019/2020
Informace k návratu 1. stupně do školy

Informace k návratu 1. stupně do školy

Od 25. 5. se mohou žáci prvního stupně vrátit do školy. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o účast na vzdělávacích aktivitách nejpozději do 18.5.2020 třídnímu učiteli. Je třeba uvést, zda bude žák chodit na oběd a v kolik hodin odpoledne bude ze školy odcházet. Školní budova se bude otevírat v 7,30 hodin. Provoz bude nejdéle do 15,30 hodin. Každý žák musí mít roušku a náhradní roušku v sáčku. Při prvním vstupu do školní budovy odevzdá vyplněné a podepsané čestné prohlášení – bez toho nebude do školy vpuštěn. Žáci budou rozděleni do skupin a pozdější zařazení než 25.5. nebude možné. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý den. Kroužky nebudou realizovány, školní družina se nebude v tomto období platit.

Čestné prohlášení ke stažení zde.