Informace pro žáky 9. ročníku

Specifika pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

— V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

— Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

— Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

— Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

Školní budova bude otevřena od 7,30, obědy se v týdnu od 11.5.do 15.5. nebudou vydávat.

 

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák prohlášení,  vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.

Čestné prohlášení ke stažení zde.

Metodika MŠMT zde.