Rok 2021/2022
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022-23

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022-23

Zápis k povinnému vzdělávání pro školní rok 2022-23 proběhne dne 12. dubna 2022 v době od 13 do 17 hodin v ředitelně školy.

Zápis lze také uskutečnit bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, kdy dokumenty budou zaslány datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem či poštou – nejpozději do 20. 4. 2022 – rozhodující je datum podání na poštu.

Při osobním podání zákonný zástupce vezme s sebou k zápisu:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • zápisový list
  • kopie rodného listu dítěte

Zapisované děti: Narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a ty, co měly odklad školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, také žádost o odklad školní docházky doloženou školským poradenským zařízením a dětským(odborným) lékařem.

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy v oddíle Ke stažení, vytištěné si je můžete vyzvednout také v mateřské škole.