Rok 2015
Výprava po stopách Sněženského potoka – 2. ročník

Výprava po stopách Sněženského potoka – 2. ročník

Ve středu 5. září uskutečnili žáci II. ročníku výpravu po stopách Sněženského potoka. Cestou k pramenům jsme navštívili divoké prase Nanynku, která žije ve své velké kleci u Šamíkovic. Nakrmili jsme ji ovocem a zeleninou a trochu si s ní popovídali. Sněženský potok pramení v rybníčku nad Sněžným, který je v současné době téměř vyschlý, jen na dně je trochu bláta. Další prameniště je na louce u roubenky Kučerových. Větší část Sněženského potoka je zatrubněna. Viděli jsme hlavně rybníky, jen na několika místech teče potok po povrchu. Cesta vedla kolem krásně opraveného penzionu v letním táboře, přes bývalé táborové koupaliště, přes japonskou zahradu. Pak byl na řadě rybník u hasičské zbrojnice, odkud potok teče obřím potrubím do Barvířova rybníka. V domě u Klementů se kdysi barvil modrotisk, proto ten název. Potok pokračuje opět pod zemí, dokonce pod obytnými domy a pod parkem. Směřuje do Podhrázského rybníka, který se nachází přímo pod naší školou. Odtud teče Sněženský potok částečně po povrchu, dále je opět zatrubněn a voda se znovu objeví těsně před Dolním rybníkem u bývalé kovárny. Potůček pokračuje zahradami za obytnými domy, přes pustý pozemek s opuštěnou roubenkou. My jsme však šli ještě kousek po silnici, abychom viděli další zajímavost naší cesty – bývalý lihovar. Působil tajemně až hrůzostrašně… Dál vedla naše výprava po strništi podél potoka. Úplně náhodou jsme objevili lávku přes potok, která vedla na protější louku pod zahradami. Potom jsme pokračovali opět po poli směrem k čističce odpadních vod. Potok teče pod čističkou, jeho voda je vcelku čistá a pokračuje směrem na Dolní Vříšť, kde se vlévá do Fryšávky. Tento úsek potoka jsme zatím vynechali, od čističky jsme se vrátili zpět do školy. Projdeme si jej až příště. Viděli jsme tedy, že v ČOV se čistí pouze voda z obecní kanalizace. Výprava se nám vydařila. Cestou jsme poznávali stromy a keře na březích vod, také některé květiny. Jen je škoda, že jsme nepotkali ani jednu žábu. V letošním školním roce jsme totiž druháci – „žabky“. Viděli jsme vlastně jen to prase, kozy na dvorku, kobylky a motýly. Snad budeme mít jindy více štěstí! Ve výtvarné výchově jsme si namalovali z této cesty obrázky.                  Mgr. Anna Šimonová

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.