Rok 2015
Zahájení školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku 2018/2019

Žáci nastupují do školy v pondělí 3. září, v tento den bude výuka probíhat od 7.45 hod. do 9. 20 hod., oběd bude pouze pro přihlášené strávníky. V úterý 4.9. bude probíhat vyučování na 1. stupni do 11.20 hod. , na 2. stupni do 12.15 hod. Zbytek týdne bude bez odpoledního vyučování. Od pondělí 10. září pravidelné vyučování podle rozvrhu.

V pondělí 03.09.2018 bude provoz školní družiny ukončen ve 13:00h.

Mgr. Jitka Preislerová