Rok 2015
Program oslav 120 let školy

Program oslav 120 let školy

V sobotu 16. 6. se v parku ve Sněžném uskuteční oslavy 120 let zahájení výuky v současné školní budově.

Program oslav

12.00 – otevření školy
• prohlídka školy
• možnost zhlédnutí připravených výstav a prezentací

13.30 – zahájení oslav v parku – úvodní slovo, zdravice hostů
Jožka Šmukař bohužel vystoupení odřekl
14.00 – kulturní odpoledne, ve kterém vystoupí:
• Kapela Hlinečanka se svým bavičem Frantou Uhrem
• Děti mateřské školy
• Žáci základní školy
Tato vystoupení se budou prolínat

Na co se dále během odpoledne těšit:
• Na obrázek od nejrychlejšího karikaturisty na světě pana Lubomíra Vaňka
• Na možnost zakoupit ALMANACH
• Na hru o zajímavé ceny od sponzorů, její ukončení zhruba v 17.00 hod
• Na dílničky a zábavné hry pro děti
• Na občerstvení

Oslavy plánujeme ukončit asi v 18.00 hod, změna programu vyhrazena

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.