Předškolní vzdělávání – rozhodnutí

Na základě zákona platných právních předpisů se od 1.září 2018 k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Sněžné, příspěvkové organizaci přijímají děti s těmito jednacími čísly: 74/2018, 5/2018,76/2018, 77/2018, 78/2018, 79/2018, 80/2018, 81/2018, 82/2018