Rok 2023/2024
JEDNODENNÍ PROGRAM PRO I. ST. ZŠ: Na křídlech ptáků – 4. ročník

JEDNODENNÍ PROGRAM PRO I. ST. ZŠ: Na křídlech ptáků – 4. ročník

Vzdělávání školní mládeže a budování pozitivního vztahu k přírodě je jednou z klíčových aktivit jednodenních programů spojených s návštěvou stálé expozice v Domu přírody Žďárských vrchů. Nově připravený výukový program seznámil žáky s životem jednotlivých druhů ptáků, které mohou vidět v ČR. Seznámili se se zajímavostmi ptačího těla. Zjistili zajímavosti o těch druzích ptáků, kteří odlétají do teplých krajin a i těch, kteří u nás přezimují. Na závěr programu si vyrobili papírového ptáčka, kterého si s sebou odnesli domů. Program se všem žákům moc líbil.