Rok 2021/2022
Zkoušky Cambridge English

Zkoušky Cambridge English

V letošním školním roce mají žáci naší školy možnost skládat zkoušky Cambridge English. Zájemci se mohou dozvědět více informací v přiloženém letáku, u paní učitelky Vejvodové či lektorky Evropského centra jazykových zkoušek slečny Anety Kantorové, která vede na naší škole kurzy zaměřené na přípravu k těmto zkouškám. Ke zkouškám se mohou hlásit i žáci, kteří kurzy nenavštěvují, ale chtěli by získat certifikát přímo z univerzity v Cambridge!