• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2021/2022
Úspěch naší školy v programu Erasmus+ / 2018-2020/

Úspěch naší školy v programu Erasmus+ / 2018-2020/

V pondělí 22. 11. 2021 se paní ředitelka J. Preislerová a paní učitelka L. Buchtová zúčastnily slavnostního předávání cen z programu Erasmus+ / Evropské jazykové ceny Label a European Innovative Teaching Award/. Toto slavnostní ocenění se uskutečnilo v Kaiserštejnském paláci v Praze (Malostranské náměstí 23, Praha 1) za účasti zástupců oceněných projektů i zástupců MŠMT a DZS. Tyto obě dvě ceny tento rok v České republice získala jenom naše škola, což je pro naši školu veliký úspěch a další výzva pro budoucí projektové období programu Erasmus+ / 2021 – 2027/.

  • Kategorie: Základní vzdělávání
  • Koordinátor: Mgr. Ladislava Buchtová
  • Název projektu: Podpořme a rozvíjejme čtenářskou gramotnost anglického jazyka prostřednictvím pravidelné práce s anglickými knihami u žáků na 1. stupni základní školy – projekt si kladl za cíl podpořit a dále rozvíjet čtenářskou gramotnost anglického jazyka u žáků prostřednictvím zábavných aktivit a nových metod práce včetně práce s knihou, hraní her a divadla nebo zážitkového učení

Nyní bychom představili tyto ceny:

  1. European Innovative Teaching Award

Což je nová iniciativa Evropské komise, která byla vyhlášena poprvé v letošním roce. Ocenění je udělováno učitelům a školám zapojeným do programu Erasmus+ za vynikající výukové postupy v projektech evropské spolupráce. Cena je udělována v každé programové zemi zapojené do Erasmus+, a to ve čtyřech kategoriích: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, středoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a příprava. Z celé Evropské unie bylo celkem oceněno 104 projektů a z toho 4 projekty z České republiky.

Smyslem je oslavit úspěchy učitelů a škol a ocenit jejich práci, upozornit na vynikající výukové a učební postupy, inspirovat a motivovat další ke zlepšování jejich práce a vyzdvihnout hodnotu programu Erasmus+ pro evropskou spolupráci učitelů a pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání.

V každém roce bude mít cena jiné tematické zaměření. Letos bylo zvoleno téma distanční a kombinované výuky související s pandemií covid-19. Volba reflektuje priority Evropské komise formulované v Akčním plánu digitálního vzdělávání pro roky 2021–2027.

  1. Evropské jazykové ceny Label

Evropská jazyková cena Label je aktivitou Evropské komise, která podporuje kvalitní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání a inspiruje další učitele k přejímání těchto aktivit ve výuce jazyků, pomáhá jim zařadit nové inovativní prvky do jazykové výuky a celkově zvyšuje zájem o oblast jazykového vzdělávání. Na národní úrovni tuto cenu zastřešuje Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Evropskou jazykovou cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání.