Terénní cvičení na Milovech

8.9.2022 se žáci 9. ročníku zúčastnili terénního cvičení na Milovech. Zde si pod vedením studentů pátého ročníku pedagogické fakulty oboru biologie MU vyzkoušeli badatelskou práci v lese a na louce.