Rok 2015
Studijní pobyt ve Velké Británii

Studijní pobyt ve Velké Británii

V rámci projektu EU – Výzva 56 jsme uskutečnili ve dnech 22 .9. – 2.10. 2015 studijní pobyt s 20 žáky 2. stupně ve Velké Británii, a to přímo v hlavním městě Londýně. Hned od začátku naší cesty nám přálo štěstí a to s námi vytrvalo až do konce. Předně s námi jela úžasná průvodkyně, která byla člověkem na svém místě. Vše měla výborně připravené, každou situaci řešila s neuvěřitelným klidem, k dětem měla velmi hezký vztah často zpestřený inteligentním humorem. Naši žáci se hned skamarádili se žáky z Dačic, kteří s námi celý pobyt absolvovali, rozuměli si a po celou dobu měli velmi pěkné vztahy. Měli jsme nádherné počasí, žáci měli štěstí na příjemné náhradní rodiče, chválili si i stravu, která bývá ve Velké Británii často odlišná od té, na kterou jsme z domova zvyklí. Co se týká výuky, žáci se do anglické školy každý den těšili a za své výkony byli od svých anglických učitelů chváleni. Učitelé byli spokojeni jak s jejich výkony, tak i s chováním. Také anglické rodiny byly s chováním našich žáků spokojeny. Žáci si prohlédli mnohé londýnské památky, zdokonalili se v anglickém jazyce a navázali nová přátelství.  Věřím, že se jim pobyt ve Velké Británii líbil.

Věra Matějů, ředitelka školy

Více obrázků včetně popisu (zapnete pomocí tlačítka „i“ u jednotlivých fotografií) naleznete ve fotogalerii.

Anglie 014-