Rok 2023/2024
Rodinář Kraje Vysočina – Kyberšikana

Rodinář Kraje Vysočina – Kyberšikana

S lektorem Jiřím Kafkou. Termín konání je 19. října od 17:00 hodin online ZDE

Rezervace předem není nutná, množství účastníků je neomezené. Rodináře jsou zdarma.