Rok 2015
Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Od dnešního dne je pro naši školu spuštěn portál Nenech to být, který funguje na principu schránek důvěry, ale v elektronickém prostředí. Jeho smyslem je nabídnout dostupný bezpečný a anonymní prostor pro nahlášení případů, kdy je někomu ve škole ubližováno. Systém je zdarma přístupný žákům i rodičům na adrese: https://nntb.cz. Po zadání názvu školy (Základní škola a mateřská škola Sněžné) bude možnost popsat problém, který chcete řešit. Tato informace přijde pouze na adresu výchovné poradkyně. Projekt je podporován MŠMT ve spolupráci s Linkou bezpečí.