Rok 2015
Autorské čtení

Autorské čtení

V úterý 11. dubna navštívila naši školu spisovatelka paní Michaela Fišarová, aby seznámila naše žáky s knihami, které napsala. Součástí setkání bylo i autorské čtení, které probíhalo ve třech skupinách. Předškolákům z mateřské školy a žákům 1. a 2. ročníku společně se svým manažerem, hercem panem Miroslav Reilem přečetli ukázku z knihy A – Ž půjdeš do školy, žákům 3. – 5. ročníku ukázky z knihy Náš dvůr má tajemství a těm nejstarším žákům z druhého stupně ukázku z knihy Nikolina cesta. Setkání s oběma umělci bylo velmi příjemné a pro žáky přínosné. Ve svých vystoupeních i v přečtených ukázkách se dotkli situací, ne vždy příjemných, se kterými se mohou děti v běžném životě setkat, a ve kterých mohou být často bezradní.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.