• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
ERASMUS AKCE
Erasmus Days 2022

Erasmus Days 2022

Učitelky ZŠ a MŠ Sněžné se zapojily do celoevropské kampaně s názvem Erasmus Days 2022. Cílem oslav Erasmus Days je zviditelnit jednotlivé projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat o pozitivním přínosu pro všechny zapojené organizace.

Naše škola se opět zapojila do programu Erasmus+ pro období 2021 – 2022, projekt stále pokračuje. Náš projekt je zaměřený na podporu a rozvoj čtení a čtenářské gramotnosti u žáků na základní škole. Letošní akce Erasmus Days 2022 měla název: „Žijeme stejně nebo jinak?“, a byla zaměřená na kulturní, sociální, historické odlišnosti u vybraných evropských zemí. Smyslem akce bylo dozvědět se základní informace o způsobu života, zvycích a tradicích v těchto zemích. Všechny aktivity  probíhaly zábavnou a hravou formou pro všechny žáky naší školy. Všichni zúčastnění obdrželi dárky.