Rok 2015
Dravci, sovy a člověk

Dravci, sovy a člověk

Ve středu 20. 3. 2019 do naší školy přijel pan Jan Brož z Horních dvorců u Jindřichova Hradce. S sebou přivezl několik druhů dravých ptáků a sov. Většina z těchto dravců a sov se zatím běžně vyskytují v naší přírodě, ale předvedl i ptáky, kteří jsou púvodem ze severských krajů jako např. orla bělohlavého. Jeho areál rozšíření je Kanada s Aljaškou. Dále sovici sněžnou rozšířenou hlavně v tundrových lesích na severu Skandinávie a v severních oblastech Asie.

Program proběhl v tělocvičně školy za účasti dětí ze základní školy a mateřských školek Sněžné i Daňkovice. V ukázkách byly přelety dravých ptáků a sov, informace o jejich životě v přírodě, odchovu a výcviku. Dětem se program líbil a doufáme, že si odnesly i zajímavé poznatky o těchto krásných opeřencích, kteří s námi žijí na naší planetě.

Vaňáč Miroslav