ERASMUS
Diseminace projektu na semináři Oxford na Biskupském gymnáziu

Diseminace projektu na semináři Oxford na Biskupském gymnáziu

Projekt Erasmus+, Aktivita KA1,2018-1-CZ01-KA101-047284 – „Podpořme a rozvíjejme čtenářskou gramotnost anglického jazyka prostřednictvím pravidelné práce s anglickými knihami u žáků na 1. stupni ZŠ“.

Ve středu 29. 5. 2019 proběhl na Biskupském gymnáziu seminář pro učitele anglického jazyka od nakladatelství Oxford s názvem „Classroom Presentation Tools“. V rámci tohoto semináře proběhly také dvě prezentace z programu Erasmus+, KA 1. Účastníci semináře byli seznámeni s jednotlivými projekty, s realizací mobilit ve Velké Británii a s výstupy, které z těchto projektů vznikly.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.