Sběr

29.-30. května 2019 proběhl v naší škole sběr papíru, hliníku a pet víček. Žáci si mohli vyzkoušet vážení na decimálce a mile nás překvapilo, jak děti sběr stmelil. Papíru se vybralo celkem 5.010 kg, hliníku 36,3 kg a pet víček 88 kg. Všem dětem a jejich rodinám, kteří se sběru zúčastnili, děkujeme a třídy s největším průměrem navíc odměníme. 1. místo obsadil 9. ročník, dostane tedy příspěvek 500,- Kč, na 2. místě je 8. ročník, ten obdrží 300,- Kč a 3. místo získal 5. ročník s odměnou 100,- Kč. Ostatní třídy se mohou těšit na sladkou odměnu.