• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Den prevence dětských úrazů

Den prevence dětských úrazů

Žáci 3. ročníku se zúčastnili preventivního programu ve Žďáru nad Sázavou. Na jednotlivých stanovištích besedovali s  hasiči, s paní policistkou si povídali o pravidlech chodců, cyklistů a dopravních nehodách, se zdravotníky z Červeného kříže si vyzkoušeli první pomoc a také byli seznámeni s nebezpečím návykových látek. Za domácí úkol dostali zkontrolovat, kolik reflexních vest mají rodiče v autě, při problémech […]

Ukončení školního roku 2018/2019

Ukončení školního roku 2018/2019

Ve čtvrtek 26. června proběhlo v obřadní síni městyse Sněžné za přítomnosti učitelů i rodičů slavnostní vyřazení letošních absolventů základní školy. Po úvodních slovech paní starostky, paní ředitelky a třídní učitelky bylo žákům 9. ročníku rozdáno vysvědčení zároveň s přáním, aby se jim v další etapě jejich života vše dařilo, byli spokojeni a úspěšní. Ostatním žákům bylo vysvědčení rozdáno v […]

Výlet na hrad Veveří

Výlet na hrad Veveří

Dne 17. 6. navštívila 4., 5., a 6. třída hrad Veveří. V připravených stanech si mohly děti vyzkoušet něco z řemeslného umu našich předků. Například zdobení látek potiskem, dále si mohly prohlédnout repliky chladných zbraní, podívaly se na výstavu loutek a vyzkoušely výtvarnou dílnu. Kdo chtěl, střílel z kuše nebo vrhal sekyrou na cíl. Pro pobavení děti shlédly divadlo s […]

Aktivity v závěru školního roku

Aktivity v závěru školního roku

V pondělí 24. 6. vyrazili žáci 7. ročníku na kolech do Vysočina Areny. Nejprve si vyzkoušeli biatlonovou střelnici, poté pumptrackovou dráhu a ti zdatnější a odvážnější i některé ze singletracků. V úterý 25. 6. jeli žáci druhého stupně do Divadla Reduta v Brně, kde zhlédli drama ze soudní síně „Teror“ a svým hlasováním rozhodli o nevině obžalovaného. Ve středu 26. […]

Laser Game ve Žďáru nad Sázavou

Laser Game ve Žďáru nad Sázavou

Poslední středu v tomto školním roce navštívili žáci 5. ročníku arénu Laser Game ve Žďáru nad Sázavou. Třída páťáků byla rozdělena na dva týmy – červení a zelení. Každý tým hrál v aréně dvě hry. V obou hrách byl úspěšnější tým zelených, ale to nemění nic na tom, že si tento výlet všichni moc užili. Žáci se pak jednomyslně shodli […]