Ukončení školního roku 2018/2019

Ve čtvrtek 26. června proběhlo v obřadní síni městyse Sněžné za přítomnosti učitelů i rodičů slavnostní vyřazení letošních absolventů základní školy. Po úvodních slovech paní starostky, paní ředitelky a třídní učitelky bylo žákům 9. ročníku rozdáno vysvědčení zároveň s přáním, aby se jim v další etapě jejich života vše dařilo, byli spokojeni a úspěšní. Ostatním […]

Výlet na hrad Veveří

Dne 17. 6. navštívila 4., 5., a 6. třída hrad Veveří. V připravených stanech si mohly děti vyzkoušet něco z řemeslného umu našich předků. Například zdobení látek potiskem, dále si mohly prohlédnout repliky chladných zbraní, podívaly se na výstavu loutek a vyzkoušely výtvarnou dílnu. Kdo chtěl, střílel z kuše nebo vrhal sekyrou na cíl. Pro […]

Prevence dětských úrazů

V úterý 11.6. se žáci 3. třídy zapojili do projektu „Den prevence dětských úrazů“ ve Žďáru nad Sázavou. Akci pro žáky připravil Český červený kříž ve spolupráci HZS Kraje Vysočina. Žáci 3. třídy tvořili jedno družstvo a na šesti stanovištích plnili různé zajímavé úkoly spojené s tématikou prevence dětských úrazů. Více obrázků naleznete ve fotogalerii.