Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA KONZULTAČNÍ HODINY (po tel. domluvě)
Mgr. Jitka Preislerová preislerova.jitka@zssnezne.cz ředitelka školy
Mgr. Jana Boháčová bohacova.jana@zssnezne.cz třídní učitelka 1. ročníku
Mgr. Petra Fialová fialova.petra@zssnezne.cz třídní učitelka 2. ročníku
Mgr. Ladislava Buchtová buchtova.ladislava@zssnezne.cz třídní učitelka 3. a 4. ročníku
Mgr. Jitka Bláhová blahova.jitka@zssnezne.cz třídní učitelka 5. ročníku
Ing. Andrea Vejvodová vejvodova.andrea@zssnezne.cz třídní učitelka 6. ročníku
Mgr. Renata Basovníková basovnikova.renata@zssnezne.cz třídní učitelka 7. ročníku
Mgr. Jaroslava Machalová machalova.jaroslava@zssnezne.cz třídní učitelka 8. ročníku, výchovná poradkyně
Mgr. Kristýna Machová machova.kristyna@zssnezne.cz třídní učitelka 9. ročníku
Mgr. Anna Šimonová simonova.anna@zssnezne.cz učitelka
Mgr. Jitka Hamříková hamrikova.jitka@zssnezne.cz učitelka, metodik prevence
Mgr. Silvie Holečková holeckova.silvie@zssnezne.cz učitelka
Lucie Kubická kubicka.lucie@zssnezne.cz asistentka pedagoga
Jaroslava Kaštánková kastankova.jaroslava@zssnezne.cz asistentka pedagoga, vychovatelka
Kateřina Havrdová havrdova.katerina@zssnezne.cz asistentka pedagoga
Věra Rybáková rybakova.vera@zssnezne.cz asistentka pedagoga
Michaela Bukáčková bukackova.michaela@zssnezne.cz vychovatelka
Petra Klementová petraklementova@email.cz vedoucí učitelka mateřské školy
Sandra Peňázová penazova.sandra@seznam.cz učitelka mateřské školy s
Veronika Lukešová učitelka mateřské školy
Kateřina Macháčková učitelka mateřské školy
Edita Mrázková asistentka pedagoga MŠ

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

ZAMĚSTNANEC KONTAKT POZNÁMKA
Iveta Horváthová účetní
Iva Pavelková pracovnice úklidu
Irena Kalášková pracovnice úklidu
Anna Crháková hospodářka školní jídelny
Iveta Peňásová hlavní kuchařka
Eva Trávníčková kuchařka
Zdena Krausová kuchařka
Ing. Josef Klíma topič