• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620

Školská rada

Volby do školské rady

Do školské rady byli zvoleni:

A) Z řad zákonných zástupců: Mgr. Lenka Bartoňová, Zdeněk Daniel, Zdena Zobačová

B) Z řad pedagogického sboru: Mgr. Jaroslava Machalová, Mgr. Ladislava Buchtová, Michaela Bukáčková

C) Jmenováni zřizovatelem: Mgr. Dana Hanělová, Mgr. Jana Vránová, Helena Hoskovcová