Školská rada

Volby do školské rady

Do školské rady byli zvoleni:

A) Z řad zákonných zástupců:  Zdeněk Daniel, Helena Hoskovcová a Libuše Kakačová

B) Z řad pedagogického sboru: Mgr.Lenka Bartoňová, Mgr. Jaroslava Machalová a Mgr. Ladislava Buchtová

C) Jmenováni zřizovatelem: Mgr. Dana Hanělová, Mgr. Eva Kulhánková,  Mgr. Jana Vránová