• reditelstvi@zsnezne.cz
 • 566 664 620

MATEŘSKÁ ŠKOLA

O NÁS

Filosofií naší školy je to, že vše, co v MŠ děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost, štěstí, radost a mnohostranný rozvoj. Cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme, aby naše mateřská škola byla místem, kam se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život.

V letošním roce pracujeme podle nového Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Duhová cesta za poznáváním, snažíme se nabídnout kvalitní standardní péči o děti i nadstandardní – plaveckou výuku, akce pro děti i rodiče, kulturní a sportovní akce. Denně se věnujeme prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností. Spolupracujeme se ZŠ, s dramatickým souborem, s logopedickým metodikem. Pro děti pětileté je organizováno seznamování s anglickým jazykem – zajišťuje paní učitelka ZŠ.

Z našich aktivit:

 • divadelní představení
 • besídky
 • výlety
 • návštěva ekologického centra v Krátké
 • společné akce s rodiči
 • předplavecký výcvik (jednou za tři roky)
 • návštěvy výstav v Galerii Sněžné
 • zdravotně preventivní projekt Zdravá záda
 • vánoční dílny
 • výuka anglického jazyka