• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620

Šablony III

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Sněžné II, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017335

 

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 607.621,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Klub pro žáky ZŠ

– Projektový den ve výuce ZŠ

– Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  – 64 hodin/64 týdnů

– Školní asistent – personální podpora MŠ

– Projektový den ve výuce MŠ