Školní jídelna

OBECNÉ INFORMACE

Školní jídelna poskytuje stravu za zvýhodněných podmínek žákům ve dnech školního vyučování a dospělým pracovníkům školství ve dnech, kdy jsou přítomni na pracovišti.

V době prázdnin, nemoci a při nepřítomnosti ve škole jsou všichni žáci cizími strávníky   ( 1 oběd = 76,- Kč ).

Dospělí pracovníci školství se stávají cizími strávníky ( 1 oběd = 76,-Kč) v době pracovní neschopnosti nebo dovolené.

Cena oběda se řídí vyhláškou č. 463 ze dne 23.12. 2011 ( o školním stravování) v platném znění. Cenová kalkulace je pravidelně upravována, informace zájemcům podává hospodářka školní jídelny p. Anna Crháková, tel. 566664431, 566664432.

Stravné od 1. 9. 2020:

MŠ 42,- Kč (přesnídávka 10,-Kč, oběd 23,-Kč, svačinka 9,-Kč)

ZŠ 1. stupeň 26,-Kč

ZŠ 2. stupeň 29,-Kč

ZŠ 9. ročník 30,-Kč

Zaměstnanci 30,-Kč

Odhlašování obědů je možné na telefonních číslech nejpozději v 6.15 daného dne:  566664431, 566664432, 605466203, 736290032. Prosíme upřednostnit pevnou linku.