• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620

Kritéria pro přijetí žáků

Děti se k povinné školní docházce přijímají tak, aby nebyla překročena kapacita školy 160 žáků

Kritéria:

  1. Děti, které k 1. září příslušného školního roku dosáhnou 6 let
  2. Šestileté děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
  3. Šestileté děti s přechodným pobytem ve spádové oblasti školy
  4. Šestileté děti z jiné spádové oblasti dle individuálního posouzení při zápise do 1. ročníku
  5. Děti, které dosáhnou 6 let v průběhu měsíce září. V takovém případě je nutné posouzení školní zralosti dítěte školským poradenským zařízením a jeho zdravotního stavu pediatrem
  6. Zákonným zástupcům dětí, u kterých se v den zápisu do 1. ročníku projeví znaky školní nezralosti nebo závažné vady řeči, bude doporučeno vyšetření školským poradenským zařízením a odborným lékařem, kteří společně se školou posoudí vhodnost odkladu povinné školní docházky

 

 

Ve Sněžném dne 1. ledna 2017                                                       Mgr. Věra Matějů