• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2015
Ukončení školního roku 2018/2019

Ukončení školního roku 2018/2019

Ve čtvrtek 26. června proběhlo v obřadní síni městyse Sněžné za přítomnosti učitelů i rodičů slavnostní vyřazení letošních absolventů základní školy. Po úvodních slovech paní starostky, paní ředitelky a třídní učitelky bylo žákům 9. ročníku rozdáno vysvědčení zároveň s přáním, aby se jim v další etapě jejich života vše dařilo, byli spokojeni a úspěšní. Ostatním žákům bylo vysvědčení rozdáno v pátek. Přejeme všem žákům krásné prázdniny.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.