Rok 2015
Výlet na hrad Veveří

Výlet na hrad Veveří

Dne 17. 6. navštívila 4., 5., a 6. třída hrad Veveří. V připravených stanech si mohly děti vyzkoušet něco z řemeslného umu našich předků. Například zdobení látek potiskem, dále si mohly prohlédnout repliky chladných zbraní, podívaly se na výstavu loutek a vyzkoušely výtvarnou dílnu. Kdo chtěl, střílel z kuše nebo vrhal sekyrou na cíl. Pro pobavení děti shlédly divadlo s názvem Cirkus. Nakonec si prohlédly zpřístupněné prostory hradu s průvodcem.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.