Rok 2015
Vzdělávací a preventivní besedy

Vzdělávací a preventivní besedy

16.května se pro žáky 1. stupně uskutečnil preventivní program Policie ČR o tom, jak se mají žáci jako chodci nebo cyklisté chovat v dopravním provozu, a také jak se mají chovat mezi sebou, aby chránili zdraví své i svých spolužáků. Zároveň v tento den proběhl vzdělávací program na téma Evropská unie, který přednesl pracovník úřadu vlády. Zdůraznil žákům přednosti i úskalí našeho členství v EU, předvedl jim symboly EU a na videofilmu jim představil také organizaci i sídlo EU.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.