• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2015
Volby do školské rady

Volby do školské rady

Vážení rodiče, prostřednictvím svých dětí obdržíte druhý dotazník, kde jsou již uvedena jména kandidátů do školské rady z řad rodičů a pokyny, jak dotazník vyplnit a odevzdat. Prosím, abyste dodrželi termín, neboť na později doručené dotazníky nebude brán zřetel. Děkuji za spolupráci.

Věra Matějů, ředitelka školy