• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2015
Velikonoční vaření

Velikonoční vaření

Po Velikonocích si žáci čtvrtého ročníku do hodiny anglického jazyka přinesli ingredience, které využili při přípravě „Easter chocolate balls“. Již před Velikonocemi se žáci předem dohodli, kdo jakou věc do školy přinese. Svůj úkol splnili, a tak nic nebránilo, aby vaření začalo.
Jako první se žáci seznámili se slovní zásobou k tématu, kterou později využili při psaní pracovního postupu. Poté byli rozděleni do třech skupin, kde museli spolupracovat a vzájemně si radit. Ve skupinách napsali anglicky přesný pracovní postup, podle kterého později připravili čokoládové kuličky.
Celá hodina vaření byla zakončena radostí z dobře vykonané práce a také sladkou odměnou ve formě ochutnávky kuliček. Žákům se netradiční vyučování velmi líbilo.

Ladislava Buchtová

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.

P1020487