Rok 2015
Ukončení školního roku

Ukončení školního roku

Školní rok 2015/16 ukončilo v ZŠ a MŠ Sněžné 102 žáků. 101 žáků prospělo, jeden žák nebyl hodnocen, a to ze zdravotních důvodů. 63 žáků prospělo s vyznamenáním (55 na 1.stupni a 8 na druhém stupni). Bylo celkem zameškáno 3938 vyučovacích hodin, což je průměrně 38,6 hodin na jednoho žáka. Aktivní školní činnost u 27 žáků byla na vysvědčení oceněna pochvalou, dvěma žákům byla za neplnění školních povinností vyslovena důtka třídní učitelky a dvěma žákům bylo vysloveno ze stejných důvodů napomenutí. Základní vzdělávání slavnostně ukončilo 8 žáků devátého ročníku. Podrobné informace budou zveřejněny ve výroční zprávě.

Věra Matějů

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.

Ukončení školního roku