• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2015
Ukončení školního roku 2016/17

Ukončení školního roku 2016/17

Rozdáním vysvědčení a slavnostním rozloučením s absolventy 9. ročníku v obřadní síni městyse byl zakončen školní rok 2016/17. Z 69 žáků prvního stupně většina prospěla s vyznamenáním, ze 45 žáků druhého stupně prospělo 13 žáků s vyznamenáním, 31 žáků prospělo a 1 žák neprospěl, a to z anglického jazyka. Přeji všem žákům pěkné prázdniny plné sluníčka, zaměstnancům školy příjemnou dovolenou a těším se na setkání na začátku nového školního roku.
Věra Matějů

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.