ERASMUS
Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti

Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti

Setkávání učitelů k rozvoji čtenářské gramotnosti

Naše škola je zapojena do projektu Rozvíjení čtenářské gramotnosti a užití v jiných předmětech. Pravidelně se setkáváme s kolegy z okolních škol a vyměňujeme si zkušenosti. Setkání se koná pokaždé na jiné škole, takže i díky tomu načerpáme nové nápady a atmosféru. V loňském roce jsme díky projektu nakoupili dětem cca 30 nových knih a několik her právě k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Na to navazují kroužky Čtenářská dílna – Jedná se o setkávání jednou týdně po vyučování – čtení příběhů, rébusy, kvízy, dramatická výchova…